Pinjaman Di Bawah Kelayakan

Anda mesti menyediakan semua dokumen yang berkaitan jika anda memerlukan pinjaman cepat. Hal ini menjadi salah satu kes yang sukar terutama bagi peminjam muda yang mempunyai kredit terhad atau tiada rekod kredit. Di samping itu, anda mungkin memenuhi beberapa kriteria untuk mendapat pinjaman dengan kelayakan tetapi anda tidak mempunyai dokumen sokongan untuk membuktikan pendapatan anda. Sebagai contohnya, jika anda adalah orang yang bekerja sendiri.

 

Jika anda tidak mempunyai dokumen sokongan untuk membuktikan pendapatan anda dan tidak mempunyai skor kredit. Apabila anda memohon apa-apa pinjaman akan mungkin ditolak oleh bank pada bila-bila masa, sama ada kereta, gadai janji atau pinjaman peribadi.

 

Di bawah pinjaman yang layak diberikan kadangkala dikenali sebagai pinjaman subprima. Hal ini disebabkan oleh calon-calon yang mencari pinjaman ini adalah di bawah syarat-syarat yang layak, kurang daripada ideal, atau peminjam risiko tinggi. Oleh itu, mereka akan menjadi “subprima” atau di bawah berkelayakan untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang mereka cari (atau mendapatkan pinjaman sama sekali).

 

Dalam istilah kewangan, subprime (kadangkala dipanggil pinjaman peluang kedua) bermakna pemberian pinjaman kepada orang yang tidak dapat membuat jadual orang untuk membayar balik pinjaman. Peminjam risiko tinggi seperti perceraian, kecemasan perubatan atau pengangguran dan sebagainya. Mereka tidak dapat menyediakan dokumen sokongan yang mencukupi untuk membuktikan pendapatan mereka. Hal ini juga bermakna bahawa tidak mempunyai dokumen sokongan untuk membuktikan bahawa mereka mempunyai keupayaan untuk membayar balik pinjaman tersebut.

 

Walaupun skor kredit yang buruk tidak selalu mencerminkan keadaan semasa anda atau keupayaan untuk membuat pembayaran tepat pada masanya. Penarafan kredit yang lemah atau kekurangan dokumentasi bermakna anda akan ditolak oleh bank apabila memohon pinjaman. Jika anda tidak boleh mendapat pinjaman dari bank, bagaimanakah anda perlu membina kredit dan membiarkan bank mempercayai anda? Jawapannya adalah melalui pemberi pinjaman yang berlainan, seseorang yang tidak mempunyai kaitan dengan bank dan mengetahui anda memerlukan peluang kedua. Anda boleh memohon untuk pinjaman yang layak dari pemberi pinjaman yang mengambil risiko kredit yang lebih besar, seperti kami.

 

Apabila anda mengambil jenis pinjaman ini, kadar faedah biasanya lebih tinggi kerana anda tidak mempunyai skor kredit atau kelayakan. Hal ini disebabkan pemiutang akan mengambil risiko yang lebih besar apabila memberi pinjaman kepada anda. Walau bagaimanapun, jika anda memerlukan pinjaman kecemasan atau perlu menetapkan semula skor kredit anda, pinjaman di bawah kelayakan akan menjadi pilihan yang tepat untuk anda.